Sisimiut - Fredag 21., lørdag 22. og søndag 23. september

Program FREDAG

PROGRAM - Fredag 21. september 2018


Indlæg: Få din fangst og dig selv sikkert i havn!

I lyset af Søfartsstyrelsen og KNAPKS aktuelle kampagne om sikkerhed for fiskere. Indlægget vil give en orientering om formålet med kampagnen og hvordan man bedst sikrer, at både fanger og fangst kommer sikkert i land.

Indlægsholdere: Seniorskibsinspektør Michael Lantz og skibsinspektør Jes Rudi Burghardt

Tidspunkt: 11.00 - 11.15
Sted: Scenen i hallen


Indlæg: Hvordan anmeldes et skib til optagelse i Skibsregistret eller Fartøjsfortegnelsen?

Generel orientering om, hvordan man anmelder et skib til optagelse i Skibsregistret eller Fartøjsfortegnelsen, om mulighederne for elektronisk anmeldelse af flere af de nødvendige blanketter og mulighederne for at få hjælp til registrering af et skib. Indlægget vil give en introduktion til Skibsregistret og Fartøjsfortegnelsen, og hvad man skal gøre, og hvilke muligheder der er for at få hjælp til at opfylde de krav, lovgivningen stiller om registrering af erhvervsskibe.

Indlægsholder: Jurist Mette Stensby Lange, Skibsregistret

Tidspunkt: 11.45 - 12.00
Sted: Scenen i hallen


Indlæg: Krav til og syn af mindre fiskeskibe

Generel orientering om Søfartsstyrelsens Meddelelser F – krav til og syn af mindre fiskeskibe. Indlægget vil give en overordnet orientering om, hvilke krav der stilles til sådanne skibe og hvordan man sikrer sig, at et skib man overvejer at købe – nyt eller brugt – lever op til kravene.

Indlægsholdere: Seniorskibsinspektør Michael Lantz og skibsinspektør Jes Rudi Burghardt

Tidspunkt: 12.30 - 12.45
Sted: Scenen i hallen


Workshop: Skibsregistrering for Erhvervskonsulenter

Workshop ved Skibsregistret særligt rettet mod kommunernes erhvervskonsulenter: Orientering om Skibsregistrets aktuelle bemanding og placeringer, om erhvervskonsulenternes rolle i skibsregistreringen, kommunikation mellem konsulenterne og Skibsregistret, konsulenternes ønsker og kommentarer til samarbejdet med Skibsregistret. Der har ikke siden 2002 været mulighed for at mødes, så det er en længe savnet mulighed for at kunne drøfte opgaverne og samarbejdet. Erhvervskonsulenterne udfører efter aftale mellem Selvstyret og Søfartsstyrelsen opgaver af betydning for skibsregistrering, og de er det umiddelbare bindeled mellem skibsejerne og Skibsregistret.

Indlægsholder: Jurist Mette Stensby Lange, Skibsregistret

Tidspunkt: 13.00 - ca. 15.00
Sted: Amerdloq

Bemærk: Begrænset antal pladser


Indlæg: Circular Ocean - genanvendelse af kasserede fiskenet og -tov

I stræben efter innovative og bæredygtige løsninger til marine plastaffald søger projektet Circular Ocean at inspirere virksomheder og iværksættere til at realisere de skjulte muligheder for genanvendelse af kasserede fiskenet og tovværk.

Indlægsholder: Forskningsassistent Julian Christ, Technical University of Denmark

Tidspunkt: 13.30 - 13.45
Sted: Scenen i hallen


Indlæg: Krav til skibe med op til 12 passagerer

Generel orientering om Søfartsstyrelsens tekniske og sikkerhedsmæssige krav til skibe med op til 12 passagerer. Indlægget vil give en overordnet orientering om hvilke krav, der stilles til sådanne skibe og hvordan man sikrer sig, at et nyt eller brugt skib, man overvejer at købe, lever op til kravene.

Indlægsholdere: Seniorskibsinspektør Michael Lantz og skibsinspektør Jes Rudi Burghardt

Tidspunkt: 15.00 - 15.15
Sted: Scenen i hallen


Indlæg: Start din fødevarevirksomhed

15.00 Velkomst, præsentation

15.10 Start af fødevarevirksomhed

  • Proces: Fra idé, research, prestart til start og udvikling

SIUA INUvation’s rolle (sparring, fødselshjælper, vejleder, mentor)

  • Finansieringsmuligheder

15.25 Lovgivning på fødevareområdet:

  • Primærproducent
  • Fødevarevirksomhed
  • Egenkontrol

15.40 Emballering, priskalkulation, distribution

15.50 Spørgsmål, evaluering, afrunding

16.00 Slut

Indlægsholder: Office manager Salik Hard

Tidspunkt: 15.00 - 16.00
Sted: Amerdloq