Ilulissat - Grønland | 8., 9. og 10. oktober 2024

Program

Tirsdag 11. oktober kl. 10.00 - 10.20

Officiel åbning af PolarExpo

Nicolaj Holm, CEO, Aalborg Kongres & Kultur Center
Palle Jeremiassen, Borgmester, Avannaata Kommunia
Nikkulaat Jeremiassen, Formand, KNAPK
Karl Tobiassen, Naalakkersuisoq, Fiskeri og Fangst


Tirsdag 11. oktober kl. 13.30 – 15.00

Hvordan kan vi reducere spøgelsesgarn?

Spøgelsesredskaber - eller mistede og kasserede redskaber - er blevet et fokus i mange lande, da fiskeriforvaltningerne søger at reducere fiskeriets påvirkning på økosystemet såvel som fiskeri efter bestemte fiskearter. Hvis det efterlades i vandet, kan fiskeredskabet fortsætte med at fiske og bidrager også til havets plastik. Der vil blive delt oplysninger om dataindsamling fra fiskeri i Canada og Baffin Bay. Truslen fra spøgelsesredskaber mod det kystnære fiskeri i Grønland vil også blive diskuteret. Idéer til at reducere tabt eller kasseret udstyr vil også blive delt.

Gældende lovgivning beskriver nøje hvordan fiskerne skal håndtere deres brug af garn der bliver benyttet i forbindelse med fiskeriet. Alligevel er spøgelsesgarn i havet noget der bekymrer organisationer, politikere og fiskerne selv. Oceans North Kalaallit Nunaat har sat emnet på dagsordenen under fiskerimessen POLAREXPO2022 i Ilulissat. Vi holder en workshop medgæster som holder oplæg om hvilke løsninger der kunne være realistiske at satse på fremover, så problemets omfang bliver mindre og ikke længere udgør et problem for fiskebestande, biodiversiteten og miljøet i øvrigt.

Oceans North Kalaallit Nunaat ser frem til at mødes med alle de aktører, der ønsker at være med i workshoppen om håndtering af spøgelsesgarn.


Tirsdag 11. oktober kl. 11.00 – 12.00

Præsentation af Konfifa

Repræsentanter fra Konfifa redegør for organisationens ydelser og præsenterer hvad de kan tilbyde fiskerne i Grønland.


Torsdag 13. oktober kl. 10.30 – 12.00

Grønlandshajer og fiskeriet

Hvorfor skal vi bekymre os om grønlandshajer? Selvom de ofte er til gene for fiskerne, vinder disse hajer, som kan blive meget gamle, opmærksomhed verden over på grund et stigende behov for bevarelse og beskyttelse. Oceans North Kalaallit Nunaat inviterer til en workshop for at lære mere om Grønlandshajen. Vi vil i fælles dialog om, hvad vi ved om disse hajer og berette om seneste forskningsresultater, såsom hvor meget de spiser, og hvor længe de kan leve. Vi vil også dele information om tips om håndtering af haj, redskabsmodifikationer og nye teknologier, der har til formål at reducere sammenstød mellem hajer og fiskeredskaber.

Kom og lær mere om disse gamle rovdyr i fælles deling om viden fra fiskere, som har erfaring med hvordan disse hajer interagerer med Grønlands fiskeri.